Privacy Policy/Cookies

 

Via DroneOpReis worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DroneOpReis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Je account

Om gebruik te maken van DroneOpReis moet je je eerst registreren middels onze webshop. Na bestelling van je lidmaatschap zal een wachtwoord worden toegewezen. Jouw wachtwoord wordt veilig opgeslagen.

Voor jouw account bewaren wij je e-mailadres en ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij: het behulp van deze gegevens kun je veilig inloggen in ons portaal. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Ook bewaren we je e-mailadres zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je account instellen wanneer je wel of geen e-mails van ons wenst te ontvangen.

Toegang portaal

Via DroneOpReis krijg je toegang tot versleutelde informatie. Wij koppelen dit aan jouw ip-adres. Door jouw ip-adres op te slaan bij iedere keer dat je toegang verschaft tot ons portaal, kunnen wij onrechtmatige inlogpogingen voorkomen. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou en 1 jaar daarna. 

Onze medewerkers worden regelmatig geattendeerd op de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze online dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Hiervoor gebruiken wij je ip-adres en cookie-informatie. DroneOpReis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten middels computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DroneOpReis) tussen zit. DroneOpReis gebruikt deze systeem o.a. om te zorgen dat DroneOpReis goed vindbaar is en de communicatie op jou persoonlijk kan afstemmen. DroneOpReis gebruikt geen externe computerprogramma's of -systemen zoals Google Adwords of Facebook Pixel.

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij DroneOpReis een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de betaling en facturatie af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuur- en betaalgegevens. Deze hebben wij nodig om facturen te kunnen opstellen en automatische incasso te kunnen verrichten.

Wij bewaren de informatie m.b.t. je abonnement minimaal zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht) en maximaal één jaar langer.

Indien je (zakelijk_ gebruikmaakt van onze Webshop-mogelijkheden, zullen we je vragen om je BTW-nummer om weer te geven op facturen die wij genereren. Houd er rekening mee dat bij sommige rechtsvormen jouw persoonlijke BSN-nummer herleidbaar is uit het BTW-nummer.

Contactformulier en Nieuwsbrief

DroneOpReis maakt geen gebruik van een Contactformulier of nieuwsbrief.

 

Afscherming hoofdstukken (landen) 

DroneOpReis heeft bepaalde landen afgesloten door middel van een slotje. Deze hoofdstukken zijn alleen toegankelijk

voor "Vrienden van DroneOpReis". Er kan geen toegang worden verleend aan de afgeschermde hoofdstukken zonder "Vriend van DroneOpReis" te zijn. Het doorgeven van het wachtwoord aan derden is niet toegestaan. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons info@droneopreis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt aangemeld. 

Cookies

Onze online dienst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar je kunt dan niet meer inloggen in ons systeem. Je kunt ook via je browser alle door ons of onze partners geplaatste cookies verwijderen. Na inloggen zal ons systeem weer correct functioneren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

Google Sign-In

Het is mogelijk om te registreren en in te loggen via je Google-account. Als je gebruik maakt van deze mogelijkheid krijgt DroneOpReis inzage in enkele profielgegevens (zoals ID, naam en e-mailadres). DroneOpReis gebruikt deze gegevens om je identiteit te verifiëren en je JouwWeb-profiel in te vullen. Je gegevens worden niet gedeeld met derden, en je kunt je toestemming voor deze inzage op ieder moment intrekken vanuit de instellingen van je Google-account.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • recht op vergetelheid ‐ Stuur ons een e-mail via info@droneopreis.nl en wij verwijderen al je persoonlijke gegevens.
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.


E-mail ons via info@droneopreis.nl

1 november 2021