Duitsland

  • Brandplaatje op drone met je naam en adres verplicht. 
  • Aansprakelijkheidsverzekering verplicht.
  • Niet boven dichtbevolkte gebieden.
  • Maximumgewicht 2 kilo.
  • ​Maximum vlieghoogte 100 meter.
  • Hou de drone altijd in het zicht.
  • Nachtvluchten verboden. 

 

Verboden: Boven gebouwen, mensenmenigte, woonwijken, huizen, weg en waterwegen, begraafplaatsen.