Europa 

 

Drone op reis gaat alleen over regelgeving voor recreatief gebruik, u treft op onze pagina geen informatie aan voor zakelijke regels. 

 

Nieuwe regels gericht op de risico’s van de vlucht

De nieuwe Europese regels zijn gebaseerd op het risico van de vlucht met een specifieke drone. Dat risico hangt bijvoorbeeld af van het gewicht van uw drone, uw kennisniveau en de locatie waar u wilt vliegen. De regels gelden voor alle dronevluchten, behalve als u binnenshuis vliegt, of als u vliegt met een speelgoeddrone.

 

Verplichte registratie

Vanaf 31 december 2020 bent u verplicht om u online te registreren als exploitant bij de RDW. U doet dit door een exploitantnummer aan te vragen. Dat kan als persoon of als organisatie. Bestuurt u een drone die minder weegt dan 250 gram en geen camera heeft? Dan is registratie niet nodig. Het exploitantnummer dat u van de RDW ontvangt, moet u zichtbaar aanbrengen op al uw drones, bijvoorbeeld door een sticker of brandplaatje.

 

Drie categorieën: Open, Specifiek en Gecertificeerd

De nieuwe regels zijn opgedeeld in drie categorieën: Open, Specifiek en Gecertificeerd. Als u voor uw hobby met een drone vliegt, valt u waarschijnlijk in de Open categorie.

 • Open categorie

  In de Open categorie vallen dronevluchten met een laag risico, bijvoorbeeld vluchten met een lichtgewicht drone waarbij niet over mensenmenigten wordt gevlogen.

 • Specifieke categorie

  Onder de Specifieke categorie vallen vluchten met een hoger risico. Bijvoorbeeld vliegen met een zwaardere drone boven stedelijk gebied. Om in deze categorie te mogen vliegen heeft
  u een vluchtvergunning nodig van de Inspectie Leefomgeving
  en Transport (ILT). Dit kan ook een vluchtverklaring zijn wanneer het een door EASA gepubliceerd Standaard Scenario betreft.

 • Gecertificeerde categorie

  De Gecertificeerde categorie is voor vluchten met een zeer hoog risico. Denk aan drones waar mensen mee worden vervoerd of het vervoer van gevaarlijke goederen. Er gelden zeer strenge eisen voor vluchten in deze categorie, vergelijkbaar met de eisen die gesteld worden aan de bemande luchtvaart.

   

  Algemene regels voor vluchten in de Open categorie

  Als hobbyvlieger in de Open categorie gelden een aantal algemene spelregels. Dit zijn:

 • Uw drone mag nooit hoger vliegen dan 120 meter;

 • U moet uw de drone altijd in het zicht houden (VLOS);

 • Uw drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram;

 • U moet altijd voorrang verlenen aan ander vliegverkeer;

 • U mag niet vliegen in no-fly zones. Waar u wel en niet mag vliegen met uw drone, kunt u onder andere controleren met

  de GoDrone-app van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL);

 • Zijn er in uw nabijheid hulpdiensten actief, zoals politie of brandweer? Ga dan op een andere locatie vliegen.

 

Aanvullende regels Open categorie

Voor vluchten in de Open categorie gelden tevens aanvullende regels, ingedeeld in drie subcategorieën: A1, A2 en A3. Welke subcategorie op u van toepassing is, hangt af van het gewicht van uw drone. Het CE-label van uw drone (C0 t/m C4) bepaalt straks met welke subcategorie u te maken krijgt:

• A1: u mag:
- met uw lichte drone met CE-C0 (tot 250 gram) en C1 keurmerk

(tot 900 gram) kortstondig boven mensen vliegen, zolang het niet om een menigte gaat. Er geldt wel de algemene regel
dat je het overvliegen van niet betrokken mensen vermijdt.

- dit mag met zelfgebouwde drones, of met kant-en-klare drones zonder CE-C# kenmerk tot maximaal 250 gram, en later met CE-C0 en C1-drones wanneer deze op de markt verschijnen.

- in afwachting van de CE geclassificeerde drones mag u tot 1 januari 2023 met uw huidige drones tot 500 gram vliegen in A1, als u de kennistest heeft afgelegd en uw vliegbewijs heeft behaald;

• A2: u mag:
- met drones tot 4 kilogram met CE-C2 keurmerk tot minimaal

30 meter afstand van mensen vliegen, niet erboven. Als de drone een lagesnelheidsmodus heeft (lager dan 3 m/s) dan mag u de afstand verlagen tot minimaal 5 meter.

- in afwachting van de CE geclassificeerde drones mag u tot
1 januari 2023 met uw huidige drones tot 2 kilogram vliegen in A2, maar dan moet u minimaal 50 meter afstand houden tot personen.

• A3: u mag:

 • -  vliegen met een CE-C2 (tot 4 kilogram) of C3 keurmerk

  (tot 25 kilogram) met actieve identificatie op afstand en

  geo-awareness;

 • -  vliegen met een C4-type (tot 25 kilogram);

 • -  dit mag met zelfgebouwde drones, of met kant-en-klare drones zonder CE-C# kenmerk tot maximaal 25 kilogram, en later met

  CE-C2, C3 en C4-drones wanneer deze op de markt verschijnen.

 • -  in afwachting van de CE geclassificeerde drones mag u tot 1 januari 2023 met uw huidige drones vanaf 2 kilogram en

  tot 25 kilogram vliegen in A3. Daarnaast geldt voor A3:

 • -  als er mensen binnen uw vluchtgebied komen stopt u de vlucht;

 • -  u behoudt een minimumafstand tot voorbijgangers 30 meter of meer met 1:1-regel (bijvoorbeeld 40 meter hoog, met 40 meter afstand).                               Dit geldt ook voor andere eigendommen en dieren;

 • -  ook vliegt u minstens op een afstand van 150 meter van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones;

 • -  u mag wel vliegen boven personen die betrokken zijn bij de vluchtuitvoering, en als ze op de hoogte zijn van instructies en veiligheidsvoorschriften van de vluchtuitvoerder.

 

CE-label voor drones

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle drones die kant en klaar verkocht worden en waarmee u in de Open categorie wilt vliegen, een nieuw CE-label hebben. Afhankelijk van het gewicht van uw drone krijgt deze een C0, C1, C2, C3 of C4 label:

 • Drones die het label C0 of C1 hebben, vallen in categorie A1;

 • Drones met het label C2, vallen in subcategorie A2 of A3;

 • Drones met het label C3 en C4 vallen in subcategorie A3. Al eerder verkochte drones kunnen niet achteraf een nieuw CE-label krijgen. Zelfbouwdrones

  Vliegt u met een zelfgebouwde drone? Dan heeft u twee mogelijkheden:

 1. Weegt uw drone minder dan 250 gram? Dan komt u terecht

  in de Open subcategorie A1. De voorwaarde is dat de drone

  geen snelheden kan bereiken van meer dan 70 km/uur.

 2. Valt uw zelfbouwdrone niet onder punt 1 en weegt de drone

  minder dan 25 kilogram, dan valt u in de Open subcategorie A3.

Overgangsperiode tot 1 januari 2023

Heeft u een drone gekocht zonder CE-label? Daarvoor geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023:

 • Met een drone tot 250 gram mag u vliegen in Open subcategorie A1;

 • Drones tussen 250 en 500 gram mogen in A1 vliegen met een kennistest;

 • Met een drone tot 2 kilogram mag u vliegen in Open subcategorie A2. Extra voorwaarde is wel dat u minstens 50 meter afstand

  houdt van personen.

 • Drones die zwaarder zijn dan 2 kilogram (maar niet zwaarder dan 25 kilogram) vallen in subcategorie A3.

  Vanaf 1 januari 2023 mag u met uw huidige drone zonder CE-label alleen nog in subcategorie A3 vliegen, behalve als uw drone zelfgebouwd is en minder weegt dan 250 gram: daarvoor blijft subcategorie A1 van toepassing.

 

Vliegbewijs: Bewijs van voltooiing en het Vaardigheidsbewijs
De nieuwe Europese regels betekenen dat u verplicht een online kennistest moet afleggen, waarmee u laat zien dat u over de benodigde kennis beschikt. Als u slaagt, kunt u een Bewijs van voltooiing aanvragen bij de RDW. Dit bewijs is vijf jaar geldig in alle EU-landen. Als u alleen binnen vliegt, of als u drone minder weegt dan 250 gram, hoeft u geen Bewijs van voltooiing te halen.
• Voor de Open subcategorieën A1 en A3 geldt dat u een online 
cursus moet volgen, gevolgd door een kennistest dat uit
40 meerkeuzevragen bestaat. De online cursus en kennistest kunt u volgen bij een opleidingsinstelling.

• Voor subcategorie A2 geldt dat u naast de hiervoor genoemde online kennistest van 40 meerkeuzevragen ook een schriftelijke kennistest met 30 aanvullende vragen moet doorlopen. Daarnaast moet u verklaren dat u enige praktijkkennis heeft opgedaan met uw drone. U hoeft geen praktische vliegtest te doen. Naast het Bewijs van voltooiing ontvangt u dan ook uw Vaardigheidsbewijs.

Minimumleeftijd van de piloot

In Nederland geldt in de Open subcategorieën A1, A2 en A3 een minimumleeftijd van 16 jaar voor piloten van een drone. Piloten die onder de leeftijdsgrens vallen mogen wel onder begeleiding van een piloot vliegen die 16 jaar of ouder is en over een vliegbewijs beschikt. In andere landen kunnen andere leeftijdsgrenzen gelden.

Verzekering

Het wordt aangeraden om u te verzekeren voor lichamelijke of materiële schade aan derden door ongelukken met drones. Ga
dus na of uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering schade veroorzaakt door drones dekt. Voor particuliere exploitanten met een drone vanaf 20 kilogram is een verzekering verplicht op basis van EU-regelgeving. U kunt uw verzekering toevoegen aan uw registratie in het register van de RDW. Dat kan online via de website van de RDW.

Privacy

Houd waar u ook met uw drone vliegt rekening met de privacy van anderen. Ook als u geen opnamen maakt kunnen mensen zich in hun privacy aangetast voelen als er een drone in de buurt komt. Zorg ervoor dat bij de publicatie van foto’s of videobeelden er geen mensen herkenbaar in beeld komen, tenzij u daarvoor toestemming hebt gekregen.